Upphandling.

En upphandling är ofta en process som kräver branschspecifika insikter för att kunna ställa rätt frågor och identifiera rätt leverantör. Vi hjälper dig igenom denna process så att du hittar rätt partner – för det just partnerskap det handlar om. Det är viktigt att er framtida leverantör just agerar som en partner till er och förstår vad ni vill kommunicera till era kunder. Merico kan bistå vid upphandling och val av leverantör. Vi skapar upphandlingsunderlag och utformar en process för hur upphandlingen skall genomföras.