Genomförande.

Ibland kan det vara svårt att dedikera resurser internt för att från kundsidan hantera denna typ av projekt. Kunskap kanske saknas eller så finns det inte helt enkelt resurser att få loss från den dagliga verksamheten. Merico kan gå in här och hålla ihop projektet under genomförandefasen. Att projektleda webb och digitala kommunikationsprojekt är komplext då många delar av verksamheten är inblandade det kan även vara flera leverantörer med också. Om det inte finns en dedikerad projektledare med erfarenhet av webb så kan Merico ta en projektledarroll och koordinera och leda arbetet internt och mot leverantör. På så sätt så kan kunden få en kvalificerad ledning och leverantören en ”duktig kund”.