Förstudier och strategi.

Förstudiens syfte är att fånga ert och era kunders behov. Detta görs dels i en strategidel som kallas som är den affärsmässiga kompassriktningen för hur lösningen skall stödja verksamheten på bästa sätt. För att veta vad man skall bygga mer exakt så behöver man identifiera kraven och målen för att sedan rita upp vägen och strategin för att nå dit.

Under förstudie så berörs många delar av verksamheten. Dessa kan vara följande:

  • Företagsledningen
  • Marknadsavdelningen
  • IT-avdelning
  • On-line / webb marknadsansvarig
  • CRM-ansvarig
  • Mobil utvecklingsansvarig
  • Kunder
  • Återförsäljare