Lundskruven Consulting AB.


Framtagande av affärsplan, affärsstödjande funktioner och projektledning för e-handelssatsning för livsmedelsprodukter till konsument.