G-Partners AB.


Uppdrag för att ta fram strategi för sociala media