Evry One AB.


Affärsstöd gällande ett Intranät till Löfbergs Lila. Uppdraget var strategisk ansats och en processmodell för kvalitetssäkra projektet.